Вие сте тук
Начало > Други Публикации > Нужна ли е фирма за почистване на септични ями?

Нужна ли е фирма за почистване на септични ями?

почистване на септични ями

Колкото и да не ви се вярва в София има доста имоти, които все още не са свързани към централната канализация на града. Това е причина собствениците на такива обекти да могат да използват алтернативни методи, които да съхраняват и пречистват отпадните води. Два са основните видове съоръжения, от които можете да се възползвате. Става въпрос за септични ями и локални пречиствателни станции. Но този тип съоръжения изискват съответната последваща ангажираност от гледна точка на това, че наистина се налага да бъде поддържана системата така, че да е безопасна и да може да ви служи дълги години. Предложенията за фирма за почистване на септични ями София не са малко. Въпросът е селектирате и възползвате от тази, която е доверена и гарантира качество на услугата.

Защо е важно периодичното почистване?

В зависимост от това дали става въпрос за имот, който се използва през определен интервал от време или пък е предназначен за постоянно живеене е обяснима разликата в натоварването на ВиК системата. С оглед на това да се вземат под внимание редица обстоятелства, които имат отношение към осигуряването на отлични условия, хигиена и отлични експлоатационни показатели на ямите е нужно те да бъдат своевременно почиствани.

Тази процедура е изключително важна. Тя се отнася преди всичко до:

 • Поддържане на ВиК системата;
 • Спазване на отлична хигиена;
 • Осигуряване на правилна работа на канализацията;
 • Намаляване на риска от възникване и поява неприятни миризми;
 • Предотвратява се преливане на  ямата и други.

Със сигурност има защо да се подходи с нужното внимание при поддържането на този тип съоръжения, тъй като очевидно е, че без да се почиства съоръжението то няма как да функционира според предназначението му. Затова е приоритетно да се разчита на фирми, които са напълно наясно със спецификата на поддръжката, която се извършва пред определен интервал от време според експлоатацията на инсталацията.

Защо да наемете професионален екип?

резервоари

Избора на екип е от съществено значение, тъй като на практика от начина на поддръжка зависи колко дълго ще можете да разчитате на септичната яма като съоръжение за събирането на канални, отпадни води. Фирмите, които са специализирани в тези услуги преди всичко отговарят на нормативната уредба за извозването на такива опасни товари.

Основните критерии, на които следва да отговорят се отнасят до:

 • Използване на специализирана техника за изпомпване на съдържанието;
 • Средства за дезинфекция и обезпаразитяване на резервоара;
 • Извозване на съдържанието с цистерни, които са специално предназначени за транспортиране на такива товари;
 • Спазване на изискванията за изхвърляне на отпадните и канални води в предназначените за целта места.

Имайте предвид, че фирмите следва да притежават съответното разрешително за извършването на такъв тип дейност, което показва, че се спазват всички хигиенни норми за безопасност при почистването на септични ями и локални пречиствателни станции.

Скъпа ли е услугата?

Когато става въпрос за цени, които следва да бъдат заплатени за този тип услуги в София е необходимо да кажем, че се касае за специфични неща, които реално не могат всички фирми да ви предложат като опции. Затова има обичайни тарифи, в които са поносими и отговарят на самата специфика на извършената работа.

Основно стойността зависи от:

 • Отстоянието на обекта от зоната за изхвърляне на отпадък;
 • Количество извозван отпадък;
 • Достъп до септичната яма;
 • Дали в услугата да бъде включено само изпомпване или ще се възползвате от дезинфекция на резервоара;
 • Дали имате абонамент с фирмата;
 • Колко често се прилага почистването и други.

Разбира се, че не бива да се пренебрегва ролята на екипа. Задължително е да са професионалисти и да са наясно с процесите на изпълнение на поставената им задача.

Top