Вие сте тук
Начало > Други Публикации > За какво служат кюнците в една димоотводна система

За какво служат кюнците в една димоотводна система

тройник

Отопляването с уред, при който генерира дим изисква да бъзе изградена димоотводна система. За целта се използват тръби, връзки и други елементи, с която помощ се изгражда самия път, който да осигури безопасно и безпроблемно отвеждане на димните газове в комина. Невъзможно е да бъде ползвана печка на дърва, комина на пелети, котел на газ или друг димен уред, без димоотводна инсталация. Това гарантира безопасната експлоатация на уредите и осигурява на домакинството топлина, комфорт и свеж въздух. Димоотводната основна тръба е известна още като кюнец, за който ще ви разкажем в днешната публикация.

Ролята на кюнците

Това са основните тръби, по които безпрепятствено димните газови биват отвеждани в към комина. Производителността на кюнците от съществено значение от гледна точка на това да не бъде замърсяван въздуха, в който уреда е инсталиран. Не си представяте камина на пелети, която е инсталирана в хола и облаци дим, които да се носят от нея поради това, че не се предприели адекватни мерки за димоотвеждането в комина. Ето затова покупката на кюнци се оказва особено специфичен момент, който да позволи на отоплителния уред да работи ефективно и правилно.

кюнец

Първото уточнение, което ще направим по отношение на кюнците е това, че те трябва да бъдат изработени от топлопреносим материал. Тъй като димните газове, които се генерират от уреда притежават остатъчно топлина  е желателно кюнците  да могат да топлоотдават т.е. топлината да бъде усвояване и да не се губи. Затова препоръките на експертите по отоплителни системи е да се заложи на такива кюнци, които са изработени от:

 • Алуминий;
 • Инокс;
 • Стомана и други метали, които са с много добра топлопреносимост.

Друг момент, който ще подчертаем е, че за да могат да топлоотдават кюнците следва да бъдат изработен от едностенен материал.

Видово многообразие при кюнците

Навярно се досещате, че щом има разнообразни видове уреди то е логично да се ползват и димоотводни системи, които да им паснат. В онлайн магазин balkanenergy.bg можете да откриете многообразие от тръби, с които да изградите правилната, добре функционираща и производителна диоотводна инсталация, която да осигури безпрепятствено ползване на отоплителния уред.

Многообразни са кюнците и те се класифицират спрямо:

 • Диаметър на тръбата, която ще бъде свързана към комина – вариантите са за размери, които стартират от Ф80 до Ф350 в зависимост от това дали става въпрос за камина на пелети ползвана за пита или пък димоотвод, който  е предназначен за индустриални котли ;
 • Вид на материала, от който е изработен кюнеца;
 • Дължина на тръбата, която по стандарт е 1м, но може да бъде също така и 50 см.;
 • Според начина на ползване и място в димоотводната система.

На пръв поглед просто метални тръби, но пък с изключителна важност по отношение на това как ще бъдат подбрани с оглед на това да се осигури оптимална ефективност и високо качество на комфорт по време на отоплителния сезон у дома.

Според мястото, на което ще се поставят кюнците те се разделят на:

 • Прави

Това са стандартните прави тръби, които могат да бъдат изработени от различни материали (инокс, стомана и т.нат.). Дължината на тези прави кюнци обикновено е 1 м, но в търговската мрежа се предлагат и такива, които се използват за удължаване на системата и биват с размер 50 см. Правите кюнци изграждат основата на димоотводната инсталация и са изключително решаващ елемент при оптимизиране на отоплителния процес;

 • Коляно

Това е вид кюнец, чиято роля е както свързваща така и променяща пътя на отвеждания в комина дим. Два типа такива колена се предлагат според ъгъла, под който са извити. Коляно 90° и коляно 45° са по-стандарт заложените в една отоплителна инсталация. Акцента тук е, че не повече от 3 колена е препоръчително да бъдат поставени в системата;

 • Тройници

Ролята на тройника е да регулира конденза, който се образува при изгарянето на газовете;

 • Гъвкави кюнци

Това са така наречените гофрирани тръби, които са лесно манипулативни и могат да променят без тройник или колена своя път.

Top