Вие сте тук
Начало > Други Публикации > Инструменти за Ремонт > Кои са основните изисквания за смяна на старите водомери с нови с дистанционно отчитане?

Кои са основните изисквания за смяна на старите водомери с нови с дистанционно отчитане?

смяна на водомер

Водата е основен ресурс, който използваме в ежедневието си. За пиене, миене, къпане, поддържане на хигиената в кухнята, извършване на различни дейности, касаещи битовите или професионални занимания. Но както всеки е наясно водата при използване се заплаща, а самото отчитане се извършва чрез регламентирани от водопроводните дружества измервателни устройства, популярни като водомери. Що се отнася до избора на самия водомер е важно да определим, че има съществени правил, на които устройството следва да отговоря за да може да бъде използвано съобразно предназначението си. Имайте предвид, че още при строителството на един обект без значение дали е жилищен или с друго предназначение е важно да се предвиди място за инсталиране на водомер.

Защо в София има изискване на инсталиране на уреди с дистанционно отчитане?

С навлизането на иновациите и високите технологии в нашето ежедневие човекът се стреми всячески да улесни физическите усилия, които се налага да извършва при конкретен тип действие. Затова се внедряват съвременни системи и устройства, които спестяват време, прецизни са и освен това намаляват разходите по поддръжка и обслужване. Това е една от основните причини от Софийска вода АД да изискват абонатите си да използват водомери с дистанционно отчитане София. Мотивите изяснихме, но предвид това, че се налага вече съществуващи водомери да бъдат подменени е необходимо да бъдете наясно и със самата процедура, която се отнася до инсталацията на вече утвърдените нови измервателни устройства.

Самото използване на водомери с дистанционно отчитане си има своите предимства и преимущества както за абонатите в София така и за дружеството доставчик на водния ресурс. Те са свързани с:

 • Не е необходимо да бъдете на разположение, когато инкасатора по график извършва отчитането на потреблението на домакинството ви;
 • Винаги точно се подава информация относно показанията за консумираната вода;
 • Метода на дистанционно отчитане е изключително ефективен относно намаляване на разходите на дружеството при събиране на данни от абонатите;
 • Пести се време и за двете страни.

Определено има много предимства инсталирането на такъв иновативен с дистанционно отчитане. Но най-важното, което следва да имате предвид е, че сами няма как да изберете нов уред и да извършите монтаж.

Условия за смяна на старите с модели с дистанционно отчитане

И то пози въпрос дружеството доставчик на вода в София си има своите правила и регламенти. Когато става въпрос за подмяна на стар уред с нов то имайте предвид, че задължително е необходимо да използвате услугите на лицензирана водопроводна фирма, която има сключен договор със Софийска вода АД за извършването на демонтажни, ремонтни и монтажни дейности, които касаят измервателните уреди.

Основните причини за наемането на външна услуга се отнасят до:

 • Законосъобразност на процеса;
 • Спазване на изискванията на дружеството доставчик за коректно и правилно извършване на услугата;
 • Прецизна работа;
 • Узаконяване на новия водомер и въвеждането му в експлоатация.

На практика този тип водопроводни услуги ви спестяват доста нерви, главоболия и разходи, тъй като реално вие не ес ангажирате нито с избирането на водомер, нито пък с попълването на необходимата изискуема от дружеството документация. Целият процес е ангажимент на фирмата, която е лицензирана и има право да предлага такъв тип услуга.

Етапи

водомер

Самата работа по подмяната на стария водомер с такъв с дистанционно отчитане се извършва в рамките на около 30 минути. Стъпките, които водопроводчика, посетил имота ви ще извърши са следните:

 • Анализ на състоянието на стария уред;
 • Точно описване на Приемо-предавателен протокол моментните показания на измервателното устройство и номера на пломбата;
 • Спиране на водоподаването от централния кран на имота;
 • Демонтиране на стария водомер;
 • Почистване на входа и изхода на тръбите;
 • Монтиране на уред с дистанционно отчитане;
 • Извършване на тест анализ за ефективна работа;
 • Пломбиране;
 • Издаване на нужната документация, съпътстваща узаконяването на новото измервателно устройство.

Имайте предвид, че тарифите за услугата са символични и няма да се отразят на семейните финанси. А за да не сема изгодно, но и качествено ви съветваме да се доверите на фирма Хидро Старт София – експерти по всякакви водопроводни въпроси.

Top