Вие сте тук
Начало > Други Публикации > Термопомпи – удобството да пестиш докато отопляваш и охлаждаш жилището си

Термопомпи – удобството да пестиш докато отопляваш и охлаждаш жилището си

термопомпа

Иновациите в отоплителния сектор през последните години доказаха много висока динамика. Клиентите се ориентират не само към решения, които са икономични, но и екологични. Точно такива уреди са термопомпите, към които напоследък българския потребител проявява доста голям интерес и то напълно основателни. Колко ще ви струва такъв вид уред и заслужава ли си инвестицията? Това са въпросите, които касаят покупката на термопомпи и тяхното използване. За да се подходи отговорно към отоплителния сезон наистина е важно да се прояви решимост към търсене н добра алтернатива за комфорт и уют в дома.

Отличителни белези

За много потребители това са уреди, които наподобяват климатик, но всъщност не е точно така, защото днес това са сред онези решения за оптимизиране на микроклимата у дома, на които можем да разчитаме за да си осигурим безупречен комфорт и то на ниска цена. Ако това провокира интереса ви то има защо да продължите с четенето за да се осведомите детайлно за това какво представляват и какви са ползите от прилагането на термопомпи.

Краткото определение, което можем да представим по отношение същността на тези уреди е това, че са:

Инверторна термопомпа
  • Иновативни способи за достигане на желаната температура в дома;
  • Работят в режим охлаждане и отопление;
  • Използват възобновяем енергиен източник, от който черпят топлинната енергия;
  • Те са най-екологичните познати в отоплителния бранш уреди, които генерират нулеви вредни емисии в атмосферата;
  • Изключително икономични са и намаляват сметките за ток с до 80 %.

До тук изложеното звучи доста добре, нали! Но има няколко важни детайли, които е добре да отбележим за термопомпите. Преди да постигнете тази висока ефективност е добре да знаете, че има сериозна първоначална инвестиция. В зависимост от вида на избраната термопомпа както и инсталацията за разпространението на топлината сумата, която първоначално се влага наистина не е малка. Да, възвръщаемостта е с доста бързи темпове, но въпреки това е добре да сте подготвени за това, че поне пет пъти повече би ви струвала покупката на термопомпа в сравнение с инвестицията в инвенторен климатик.

Видове и приложимост

На пазара са познати три типа термопомпи. Класификацията е структурирана на база използван възобновяем енергиен източник. Представяме ви моделите като сами можете да прецените дали са приложими в имота, за който смятате да отоплявате с такъв иновативен съвременен уред:

  • Хидротермални

Използването на подпочвените води, които са с относително постоянна температура е гаранция за високата ефективност от прилагането на такива решения. За да можете да се възползвате от ниските енергийни разходи имайте предвид, че се налага провеждане на хидротермално проучване. Освен това за многоетажни жилищни сгради тип блокове и кооперации способа не е приложим. От удобствата могат да се възползват хотели, къщи, хижи и други, които са в близост до такъв източник на енергия, която се генерира от подпочвени води или близки водоеми;

  • Геотермални

Името на тези термопомпи показва, че техния възобновяем енергиен източник е топлината от земните недра. Със сигурност тук ефективността е на много високо ниво, но също както при хидротермалните оскъпяването на първоначалната инвестиция идва от проучвателната дейност, която се налага. Предвид ресурса също има ограничение по отношение на използването на геотермалните термопомпи при всякакъв вид имоти;

  • Аеротермални

Има защо те да са най-разпространените и купувани. Използват околния въздух за да работят. Много добри решения за всякакъв тип имоти, тъй като действително осигуряват оптимизиране на разходите с ниско потребление. Коефициента на преобразуване на енергията е добър, което дава възможност за оптимизиране на разходите през цялата година.

Когато избирате иновативен уред съветваме да се консултирате със специалист като така ще можете да си осигурите ефективност и компактност по отношение на разходите. А най-голямото удобство от прилагането е в това, че това са уреди с най-нисък ръст от дефекти и повреди.

Top